1. grupa

Najmlađu dečiju grupu čine deca predškolskog i nižeg školskog uzrasta od 4 do 7 godina starosti. U ovoj grupi, deca kroz igru uče jednostavnije igračke obrasce dečijih tradicionalnih igara koje su često praćene mimičkim radnjama, igrom i pesmom kako bi im se na što bolji način predstavila narodna tradicija. Prikaze naučenih narodnih igara izvode na nastupima Doma kulture i tako kako jako mali staju hrabro ispred publike koja ih na našim nastupima uvek nagrađuje najjačim aplauzima.

Grupa broji 20 članova.

Scroll to Top