Rekreativna grupa

Grupa je oformljena jeseni 2018. godine, po prvi put u našem selu i Domu kulture kao novi vid rekeacije a ujedno i negovanja tradicionalnih igara. Čine je članovi iznad 35 godina koji nisu imali prilike da u mlađim danima budu članovi neke folklorne sekcije. Učeći osnove narodnih igara, uspešno savlađuju i komplikovane igračke obrasce uobličene u spletove narodnih kola. Grupa je uspešno nastupala više puta na koncertima a učestvovala je na festivalu rereativnih grupa u Kraljevu a posetila je i Temišvar. Ovo je najbrojnija grupa našeg Doma kulture i broji 45 članova razne starosne dobi.

Scroll to Top