Prvi ansambl

          Ovo je najreprezentativniji ansambl Doma kulture. Čine je mladi od 15 godina pa naviše. Ansambl je u preotekle 4 godine uspeo da se nakon 20 godina plasira i osvoji srebrno odličje na Muzičkom festivalu odraslih u Rumi, gostovao u Bosanskoj Gradišci, Trstu, putovao u Rumuniju u više navrata, Italiju, Češku, gostovao na mnogobrojnim nastupima i festivalima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Na repertoaru  prvog ansambla nalazi se preko 20 koreografskih ostvarenja, koje ansambl prestavlja na svojim nastupima. Ansambl je često i domaćin drugim kulturno-umetničkim društvima a pored rada u sali, nastupa na koncertima, članovi su aktivni u svim dešavanjima Doma kulture i kulturnom životu našeg sela.

Grupa broji 40 članova.

Scroll to Top