Trenutno na repertoaru Prvog i Pripremnog ansambla

Prvi ansambl

Rumunske igre Banatskog Novog Sela

Koreograf - Miroslav Bata Marčetić

Igre iz Leskovca

Koreograf - Ivica Ruptak

Igre iz Bosilegradskog Krajišta

Koreograf - Marija Vukoslavčević

Play Video

Vlaške igre iz okoline Bora ''Mândra mea de la Brestoc''

Koreograf - Marija Vukoslavčević

Play Video

Igre Crne Trave

Koreograf - Marija Vukoslavčević

Play Video

Igre iz Banata

Koreograf - Miroslav Bata Marčetić

Pripremni ansambl

Igre okoline Niša

Koreograf - Marija Vukoslavčević

Play Video

Igre Jadra

Koreograf - Marija Vukoslavčević

Igre Kačera

Koreograf - Marija Vukoslavčević

Nekada na repertoaru Prvog ansambla

1. Hopak – Miroslav Bata Marčetić (koreograf)
2. Vlaške igre Crne Reke – Dragan Paunović
3.Korano Roma – Miroslav Bata Marčetić
4.Igre Povardarja – Makedonija – dr. Stanislav Višinski
5. Igre Jadra – Miroslav Bata Marčetić, strucni saradnik Olivera Vasić
6.Vranjska svita – Branko Marković, Ivica Ruptak
7. Igre Glamoča – Dragan Mićić
8.Igre centralne Srbije – Dragan Mićić
9. Igre Niša – Dragan Mićić
10.Igre sa Kosova – Kriva Reka Dragan Mićić
11.Šopsko Trojno – Dragan Mićić
12. Šota igra sa Kosova – Miroslav Bata Marčetić
13.Šopske igre – Dragan Mićić
14. Igre Šumadije – Miroslav Bata Marčetić
15. Igre Bujanovca – Miroslav Bata Marčetić, stručni saradnik Olivera Vasić
16 Igre Studenice – Miroslav Bata Marčetić
17 Igre Pirota – Miroslav Bata Marčetić
Scroll to Top