Dom kulture danas

U 2020. godini, Dom kulture planira da ostvari  sve one programe i aktivnosti po čemu je naša ustanova prepoznatljiva (raznovrsni muzički programi od klasične do tradicionalne, džez i savremene popularne muzike, učešće na domaćim i međunarodnim festivalima, amaterizam u svim oblicima, izložbe, radionice, izdavaštvo, folklor…).
Ono što će sigurno biti zastupljeno u  aktivnostima jesu amaterske grupe – sekcije. U tom pogledu ćemo unaprediti samu promociju kulturne razmene, do sada smo imali veoma dobru razmenu sa Rumunijom, Slovenijom i Republikom Srpskom.,Italijom. Inače, kao i do sada, prilikom gostovanja naša ustanova će akcenat staviti na predstavljanje kako Banatskog Novog Sela tako i Grada Pančeva sa svim njegovim specifičnostima, promovišući etničku i kulturnu toleranciju uz, podrazumevani, profesionalni kvalitet programa. U ovom pogledu naročito se ističe veliki narodni orkestar koji će u toku godine imati više turneja odnosno učešća na domaćim i evropskim festivalima i koncertima gde već godinama unazad ovi mladi a profesionalno opredeljeni, školovani muzičari osvajaju najviša mesta tako promovišući Banatsko Novo Selo i grad Pančevo.
Ne zapostavljajući nove, eksperimentalne sadržaje u kojima dominiraju mladi meštani Banastkog Novog Sela, pokušaćemo da aktiviramo neke od sadržaja sa savremenim predznakom i karakterom, kao što je savremena muzika, strip, fotografija,likovna sekcija… Postojanje dramske sekcije na rumunskom jeziku u Banatskom Novom Selu datira još od 1870. godine a poznato je i da je Dom kulture pod svojim krovom imao veoma uspešnu dramsku sekciju na rumunskom jeziku od 1974. godine koja se usled nedostatka prostora, tačnije usled rekonstruisanja velike bioskopske sale, rasformirala 2007. godine. Tokom svog postojanja pozorišna sekcija Doma kulture nastupala je sa predstavama po mnogim mestima u Srbiji i Rumuniji. Na takmičenju u Lugožu ( Rumunija ) 1996. godine pozorišna grupa Doma kulture osvaja nagradu „ANTAR“ u konkurenciji od devet pozorišnih grupa iz Rumunije i šest iz inostranstva a kulturna saradnja između dramskih sekcija iz Lugoža i Banatskog Novog Sela trajala je čitav niz godina. Plan je da se dramska sekcija Doma kulture na rumunskom jeziku obnovi narednih godina. Izdanje letnjeg programa 2020. godine biće realiyovano shodno trenutno situaciji u zemlji i društvu.

Scroll to Top