3. grupa

     Ovo je ujedno i  pripremni ansambl Doma kulture koji čine deca viših razreda, od 12 do 14 godina starosti. Članovi ovog ansambla, uspešno savlađuju i izvode tradicionalne igre, pesme i običaje uobličene u koreografijama. Trenutno na repertoaru imaju 5 koreografija koje uspešno izvode kako na koncertima, tako i na gostovanjima u zemlji i inostranstvu. Uspešno učestvuju i predstavljaju svoj Dom kulture, selo, Opštinu Pančevo na smotrama folklornog stvaralaštva. Članovi ove grupe pored odlazaka u muzeje, na gostovanja drugih kulturno-umetničkih društava, gledanja koncerata i edukativnih emisija putem medija i interneta,  sami pronalaze način o edukaciji u smeru tradicionalne igre, pesme i običaja svog naroda, čime čuvaju svoju tradiciju i kulturu. Takođe, posvećeni su  čuvari tradicionalnog kostima Doma kulture iz čijeg fundusa i koriste iste za svoje nastupe.

Grupa broji 49 člana.

Scroll to Top