Igre Crne Trave

Podelite vest!

Usled epidemije i nemogućnosti održavanja godišnjeg koncerta, folklorni ansambl prirediće na kanalu Doma kulture odlomke koreografija za sve ljubitelje tradicije. Budite odgovorni prema sebi i drugima.

Koreografija : Marija Vukoslavčević
Muzički aranžman : Žanijel Šublja
Umetnički rukovodilac : Marija Vukoslavčević
Šef narodnog orkestra : Žanijel Šublja
Audio – vizuelna produkcija : Zoran Simić

Scroll to Top